Vĩnh Phúc: Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần giầy Hoa Sơn

Đồng chí Nguyễn Hồng Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định công nhận CĐCS và Quyết định chỉ định Ban chấp hành, UBKT CĐCS lâm thời. Ảnh: Lập Thạch.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định công nhận CĐCS và Quyết định chỉ định Ban chấp hành, UBKT CĐCS lâm thời. Ảnh: Lập Thạch.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định công nhận CĐCS và Quyết định chỉ định Ban chấp hành, UBKT CĐCS lâm thời. Ảnh: Lập Thạch.
Lên top