Vĩnh Phúc: LĐLĐ huyện Tam Đảo phối hợp tổ chức hội diễn văn nghệ

Các đơn vị xuất sắc được trao Cờ tại hội diễn. Ảnh: LĐLĐ huyện Tam Đảo
Các đơn vị xuất sắc được trao Cờ tại hội diễn. Ảnh: LĐLĐ huyện Tam Đảo
Các đơn vị xuất sắc được trao Cờ tại hội diễn. Ảnh: LĐLĐ huyện Tam Đảo
Lên top