Vinh Phúc: Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi trong công nhân lao động

Bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao chứng nhận cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: Huyền Trang
Bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao chứng nhận cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: Huyền Trang
Bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao chứng nhận cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: Huyền Trang
Lên top