Vĩnh Phúc: Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.130 đoàn viên công đoàn, người lao động

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top