Vĩnh Phúc: Hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên công đoàn bị cháy nhà

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương thăm, động viên và trao quà trợ cấp đột xuất cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương thăm, động viên và trao quà trợ cấp đột xuất cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương thăm, động viên và trao quà trợ cấp đột xuất cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top