Vĩnh Phúc: Hỗ trợ con công nhân học mầm non tư thục 220.000 đồng/tháng

Con công nhân học mầm non tư thục sẽ được hỗ trợ. Ảnh: Vinhphuc.edu.
Con công nhân học mầm non tư thục sẽ được hỗ trợ. Ảnh: Vinhphuc.edu.
Con công nhân học mầm non tư thục sẽ được hỗ trợ. Ảnh: Vinhphuc.edu.
Lên top