Vĩnh Phúc: Hầu hết doanh nghiệp đo thân nhiệt cho công nhân

Đo thân nhiệt cho công nhân lao động tại Công ty sản xuất phanh Nissin (Vĩnh Phúc).
Đo thân nhiệt cho công nhân lao động tại Công ty sản xuất phanh Nissin (Vĩnh Phúc).
Đo thân nhiệt cho công nhân lao động tại Công ty sản xuất phanh Nissin (Vĩnh Phúc).
Lên top