Vĩnh Phúc: Đoàn viên CĐ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà trao 30 triệu đồng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ gia đình đoàn viên Phùng Thị Thủy xây nhà. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà trao 30 triệu đồng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ gia đình đoàn viên Phùng Thị Thủy xây nhà. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thúy Hà trao 30 triệu đồng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ gia đình đoàn viên Phùng Thị Thủy xây nhà. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top