Vĩnh Phúc: Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần Điện tử Thiên Quang

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty. Ảnh: Trương Hạnh.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty. Ảnh: Trương Hạnh.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty. Ảnh: Trương Hạnh.
Lên top