Vĩnh Phúc: Đại hội CĐ tại Công ty Thiết bị và Sản phẩm an toàn Việt Nam

Bà Trịnh Thị Thoa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- tặng quà cho công nhân lao động khuyết tật đang làm việc tại công ty. Ảnh: Trương Hạnh.
Bà Trịnh Thị Thoa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- tặng quà cho công nhân lao động khuyết tật đang làm việc tại công ty. Ảnh: Trương Hạnh.
Bà Trịnh Thị Thoa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- tặng quà cho công nhân lao động khuyết tật đang làm việc tại công ty. Ảnh: Trương Hạnh.
Lên top