Vĩnh Phúc: Công nhân viên chức lao động ủng hộ đồng bào miền Trung

Bà Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Bà Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Bà Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - trao tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Lên top