Vĩnh Phúc: Công đoàn vận động, chủ nhà trọ vui vẻ giảm giá nhà trọ

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vận động giảm giá trọ tại khu trọ.
Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vận động giảm giá trọ tại khu trọ.
Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vận động giảm giá trọ tại khu trọ.
Lên top