Vĩnh Phúc: Chuẩn bị chu đáo chỗ ở của lao động ngoại tỉnh

Công nhân được xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Công nhân được xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Công nhân được xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Lên top