Vĩnh Phúc: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho CNLĐ dịp Tháng Công nhân

Lên top