Ưu tiên tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Thu Hiền
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Thu Hiền
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Thu Hiền
Lên top