Trao quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Trao quà cho 4 đoàn viên không may bị mắc bệnh hiểm nghèo tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác Việt Nam I.
Trao quà cho 4 đoàn viên không may bị mắc bệnh hiểm nghèo tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác Việt Nam I.
Trao quà cho 4 đoàn viên không may bị mắc bệnh hiểm nghèo tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí chính xác Việt Nam I.
Lên top