Trao học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trao học bổng cho  con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top