TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giải thể thao công nhân, viên chức, lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao Văn hoá tỉnh, Thành ủy trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Ảnh: Quốc Hương
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao Văn hoá tỉnh, Thành ủy trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Ảnh: Quốc Hương
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao Văn hoá tỉnh, Thành ủy trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Ảnh: Quốc Hương
Lên top