Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Cờ chuyên đề Văn hóa – Thể thao của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn trường Tiểu học Liên Bảo. Ảnh: Quốc Hương
Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Cờ chuyên đề Văn hóa – Thể thao của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn trường Tiểu học Liên Bảo. Ảnh: Quốc Hương
Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Cờ chuyên đề Văn hóa – Thể thao của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn trường Tiểu học Liên Bảo. Ảnh: Quốc Hương
Lên top