Tỉnh Vĩnh Phúc: Hội thao chào mừng 64 năm ngày Thầy thuốc VN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đoạt giải Nhất toàn đoàn. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đoạt giải Nhất toàn đoàn. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đoạt giải Nhất toàn đoàn. Ảnh: Nguồn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top