Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện
trao quà Tết công nhân lao động. Ảnh: Lê Hòa
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện trao quà Tết công nhân lao động. Ảnh: Lê Hòa
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện trao quà Tết công nhân lao động. Ảnh: Lê Hòa
Lên top