Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân khu nhà trọ

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà -  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tuyên truyền chính sách pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tuyên truyền chính sách pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tuyên truyền chính sách pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ.
Lên top