Tập huấn “Các biện pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19"

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn
Lên top