Sớm hình thành thiết chế công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký quy chế phối hợp triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký quy chế phối hợp triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký quy chế phối hợp triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top