Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng yêu thương"

Công nhân lao động hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Thuỷ.
Công nhân lao động hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Thuỷ.
Công nhân lao động hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thu Thuỷ.
Lên top