Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, chúc mừng doanh nghiệp

Bà Trịnh Thị Thoa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải qua) đến thăm, chúc mừng  Công ty HHCN Lâm Viễn. Ảnh: Lê Trí
Bà Trịnh Thị Thoa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải qua) đến thăm, chúc mừng Công ty HHCN Lâm Viễn. Ảnh: Lê Trí
Bà Trịnh Thị Thoa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải qua) đến thăm, chúc mừng Công ty HHCN Lâm Viễn. Ảnh: Lê Trí
Lên top