Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc: Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Bành Hải Ninh
Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Bành Hải Ninh
Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc - truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Bành Hải Ninh
Lên top