LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ làm nhà cho thầy giáo Phan Duy Bảy. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ làm nhà cho thầy giáo Phan Duy Bảy. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trao tiền hỗ trợ làm nhà cho thầy giáo Phan Duy Bảy. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top