LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Tết Sum vầy 2019 cho CNLĐ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh vĩnh Phúc, đại diện Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh chung với CNLĐ.tại chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh vĩnh Phúc, đại diện Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh chung với CNLĐ.tại chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh vĩnh Phúc, đại diện Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh chung với CNLĐ.tại chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top