LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc ký thoả thuận hợp tác với các chi nhánh Agribank

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và các chi nhánh Agribank trên địa bàn ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phan Huyền Thu
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và các chi nhánh Agribank trên địa bàn ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phan Huyền Thu
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và các chi nhánh Agribank trên địa bàn ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phan Huyền Thu
Lên top