LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Đề xuất những giải pháp chống dịch trong thời gian tới

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà cho doanh nghiệp, người lao động làm việc "3 tại chỗ" vào ngày 20.8.2021. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà cho doanh nghiệp, người lao động làm việc "3 tại chỗ" vào ngày 20.8.2021. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà cho doanh nghiệp, người lao động làm việc "3 tại chỗ" vào ngày 20.8.2021. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top