LĐLĐ huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Kết nạp đoàn viên công đoàn

Ông Lê Kim Trọng – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định kết nạp cho 14 đoàn viên công đoàn. Ảnh: Lăng Thị Kim Ngân
Ông Lê Kim Trọng – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định kết nạp cho 14 đoàn viên công đoàn. Ảnh: Lăng Thị Kim Ngân
Ông Lê Kim Trọng – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định kết nạp cho 14 đoàn viên công đoàn. Ảnh: Lăng Thị Kim Ngân
Lên top