Kết nạp 24 đảng viên trong các doanh nghiệp FDI ở Vĩnh Phúc

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng các đảng viên được kết nạp. Ảnh: Văn Trí
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng các đảng viên được kết nạp. Ảnh: Văn Trí
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng các đảng viên được kết nạp. Ảnh: Văn Trí
Lên top