Hơn 1800 đoàn viên, CNVCLĐ huyện Tam Đảo đã cài đặt Bluezone

Đồng chí Trần Thị Luyến – Chủ tịch công đoàn trường THCS Tam Đảo đã cài đặt xong Bluezone. Ảnh: Thu Thuỷ.
Đồng chí Trần Thị Luyến – Chủ tịch công đoàn trường THCS Tam Đảo đã cài đặt xong Bluezone. Ảnh: Thu Thuỷ.
Đồng chí Trần Thị Luyến – Chủ tịch công đoàn trường THCS Tam Đảo đã cài đặt xong Bluezone. Ảnh: Thu Thuỷ.
Lên top