Hỗ trợ xây nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Chủ  tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Huyền Trang
Ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Huyền Trang
Ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Huyền Trang
Lên top