Giải Thể thao “Người giáo viên nhân dân” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Các đồng chí Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và Phạm Quang Tuệ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc trao giải cho VĐV các đội. Ảnh: CĐ Giáo dục Vĩnh Phúc
Các đồng chí Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và Phạm Quang Tuệ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc trao giải cho VĐV các đội. Ảnh: CĐ Giáo dục Vĩnh Phúc
Các đồng chí Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc và Phạm Quang Tuệ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc trao giải cho VĐV các đội. Ảnh: CĐ Giáo dục Vĩnh Phúc
Lên top