Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đồng chí Trịnh Thị Thoa giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) và lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trong buổi công bố các quyết định.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) và lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trong buổi công bố các quyết định.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa) và lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trong buổi công bố các quyết định.
Lên top