Đối thoại về bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động

Các đồng chí: Nguyễn Duy Phương – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giải đáp câu hỏi của CNLĐ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN....
Các đồng chí: Nguyễn Duy Phương – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giải đáp câu hỏi của CNLĐ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN....
Các đồng chí: Nguyễn Duy Phương – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giải đáp câu hỏi của CNLĐ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN....
Lên top