Đổi cách ăn ca để phòng chống virus Corona

Công nhân Công ty Sunshine được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc.
Công nhân Công ty Sunshine được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc.
Công nhân Công ty Sunshine được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc.
Lên top