Đề xuất công nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào buổi tối

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án chủ trì Hội nghị. Ảnh:PD
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án chủ trì Hội nghị. Ảnh:PD
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án chủ trì Hội nghị. Ảnh:PD
Lên top