Công nhân thưởng thức văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại "Tết Sum vầy"

Công nhân lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bộ phận, phân xưởng trong Công ty dàn dựng.
Công nhân lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bộ phận, phân xưởng trong Công ty dàn dựng.
Công nhân lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bộ phận, phân xưởng trong Công ty dàn dựng.
Lên top