Công nhân nghi ngộ độc khí: Trung tâm Y tế Lập Thạch "né" báo chí thế nào?

Người đàn ông này đã đóng cửa xếp hai bên hành lang lại để không cho phóng viên vào tiếp xúc với các công nhân đang điều trị tại Trung tâm.
Người đàn ông này đã đóng cửa xếp hai bên hành lang lại để không cho phóng viên vào tiếp xúc với các công nhân đang điều trị tại Trung tâm.
Người đàn ông này đã đóng cửa xếp hai bên hành lang lại để không cho phóng viên vào tiếp xúc với các công nhân đang điều trị tại Trung tâm.
Lên top