Công nhân lao động Vĩnh Phúc thi tìm hiểu pháp luật

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các đơn vị tham gia Chung kết Hội thi.
Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các đơn vị tham gia Chung kết Hội thi.
Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các đơn vị tham gia Chung kết Hội thi.
Lên top