Công nhân khu nhà trọ tích cực tham gia phòng, chống COVID-19

Công đoàn cơ sở và Công an phường Khai Quang, thị trấn Bá Hiến ký giao ước thi đua tại buổi lễ phát động. Ảnh: Lâm Nguyễn
Công đoàn cơ sở và Công an phường Khai Quang, thị trấn Bá Hiến ký giao ước thi đua tại buổi lễ phát động. Ảnh: Lâm Nguyễn
Công đoàn cơ sở và Công an phường Khai Quang, thị trấn Bá Hiến ký giao ước thi đua tại buổi lễ phát động. Ảnh: Lâm Nguyễn
Lên top