Công đoàn vào cuộc, người lao động được trả đầy đủ tiền lương

Quyết định chấm dứt hợp đồng của Công ty TNHH Hyunwoo Vina với bà Đỗ Thị Lan Khanh. Ảnh: Bảo Hân
Quyết định chấm dứt hợp đồng của Công ty TNHH Hyunwoo Vina với bà Đỗ Thị Lan Khanh. Ảnh: Bảo Hân
Quyết định chấm dứt hợp đồng của Công ty TNHH Hyunwoo Vina với bà Đỗ Thị Lan Khanh. Ảnh: Bảo Hân
Lên top