Công đoàn quyên góp trợ cấp nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ

Đại diện công đoàn, lãnh đạo Tập đoàn Prime, lãnh đạo Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty Prime Đại Lộc trao trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho 2 cháu là con anh Nguyễn Hồng Tý. Ảnh: Lan Nguyễn
Đại diện công đoàn, lãnh đạo Tập đoàn Prime, lãnh đạo Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty Prime Đại Lộc trao trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho 2 cháu là con anh Nguyễn Hồng Tý. Ảnh: Lan Nguyễn
Đại diện công đoàn, lãnh đạo Tập đoàn Prime, lãnh đạo Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty Prime Đại Lộc trao trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho 2 cháu là con anh Nguyễn Hồng Tý. Ảnh: Lan Nguyễn
Lên top