Công đoàn ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết hoạt động năm 2020

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 
và ông Nguyễn Khắc Lập – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2020. Ảnh: Dương Văn Bình
Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Nguyễn Khắc Lập – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2020. Ảnh: Dương Văn Bình
Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Nguyễn Khắc Lập – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2020. Ảnh: Dương Văn Bình
Lên top