Chuyến xe nghĩa tình ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh

Chuyến xe chở quà hỗ trợ của Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tới Công đoàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Việt Dũng
Chuyến xe chở quà hỗ trợ của Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tới Công đoàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Việt Dũng
Chuyến xe chở quà hỗ trợ của Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tới Công đoàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Việt Dũng
Lên top