Chi hỗ trợ khẩn cấp 664 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ cho công nhân lao động Công ty TNHH AMO VINA. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ cho công nhân lao động Công ty TNHH AMO VINA. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao hỗ trợ cho công nhân lao động Công ty TNHH AMO VINA. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top