CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Nhiều hoạt động thiết thực vì nhà giáo

Bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trao quà cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Bình Sơn. Ảnh: CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trao quà cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Bình Sơn. Ảnh: CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
Bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trao quà cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Bình Sơn. Ảnh: CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top